Bespaar Belastingen

  • Eerlijke fiscaliteit en een bijdrage van de grote vermogens? Stop de leugens!Stop de leugens! In de politiek heeft men het weer over het feit dat we moeten gaan voor ‘eerlijke fiscaliteit en een bijdrage van de grote vermogens’. Waarom stopt niemand die onzin en die leugens? Waarom zijn de media niet kritisch over zoveel onwaarheden? Eerlijke fiscaliteit? Dus m.a.w. de vorige 50 jaar was de fiscaliteit ...
  • Nog snel naar de Nederlandse notaris als Belg voor het niet meer kan! (2020)Waarover gaat hier? Successieplanning is vandaag een actueel thema.  Iedereen wordt er ooit wel eens mee geconfronteerd of is ermee bezig.  Maar eenvoudig is het niet altijd.   Gelukkig worden we immers allemaal ouder, maar een comfortabele oude dag kost wel geld.  Dus alles weggeven is dan weer een stap te ver.  Maar vaak wordt er ...
  • Vergeet de volgende belastingvermindering niet als u een bedrijf opstartDe regering voerde reeds enkele jaren geleden enkele fiscale maatregelen in die startende ondernemingen moeten ondersteunen.   Eén van deze maatregelen betreft de aanmoediging van risicokapitaal nl  een belastingvermindering in de personenbelasting voor het verwerven van nieuwe aandelen in startende vennootschappen. Deze vermindering is substantieel en mag u dan ook zeker niet vergeten !  Niettegenstaande het ...
  • Vraag uw roerende voorheffing op uw dividend terug in 2020!Een dividenduitkering is veelal vandaag een interessante vorm om gelden aan de vennootschap te onttrekken is een feit.  MAAR … bijkomend is er sinds aanslagjaar 2019, m.a.w. dus ook wat de aangifte betreft waar u vandaag mee bezig bent, een mogelijkheid om een vrijstelling van de roerende voorheffing op het dividend te ontvangen.  Kortom bruto ...
  • Hervorming van de Belgische Vennootschapsbelasting mislukt [2020]Na lange en moeizame onderhandelingen, kondigt de Federale Regering van België nieuwe belastingmaatregelen aan, welke vanaf 1 januari 2017 van kracht zullen gaan. Ondanks aankondigingen van de regering over hervormingen van de vennootschapsbelasting, blijft het huidige tarief van vennootschapsbelasting onveranderd op 33.99%. Hervormingen hieromtrent zijn op de lange baan geschoven. Daarmee blijft België dus ...