Bespaar Belastingen

  • Hervorming van de Belgische Vennootschapsbelasting mislukt [2020]Na lange en moeizame onderhandelingen, kondigt de Federale Regering van België nieuwe belastingmaatregelen aan, welke vanaf 1 januari 2017 van kracht zullen gaan. Ondanks aankondigingen van de regering over hervormingen van de vennootschapsbelasting, blijft het huidige tarief van vennootschapsbelasting onveranderd op 33.99%. Hervormingen hieromtrent zijn op de lange baan geschoven. Daarmee blijft België dus ...
  • De Vlaamse regularisatie … een slimme zet? [2020]Wat ? Het regulariseren van de directe belasting (personenbelasting ed) kenden we reeds eerder.  Het is ook mogelijk de niet-betaalde erf- en registratiebelasting (dit zijn de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging) te regulariseren. Kortom het is mogelijk dat ook deze belasting geregulariseerd wordt .Let wel ook hier is een regularisatieaangifte ...
  • De holdingvennootschap in 2020Waarom een holding oprichten ? Een holding wordt vaak opgericht omwille van verschillende redenen.  De redenen zijn sterk uiteenlopend. We overlopen maar twee van de mogelijk redenen en gevolgen.  Maar we willen wel benadrukken dat dit verder dient onderzocht te worden naar de haalbaarheid ervan. De holding en een overname Vandaag is ‘een’ onderneming ...
  • Het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting [2020]Een belangrijke reden om een vennootschap op te richten is zoals reeds vermeld vaak fiscaal van aard.  M.a.w. omwille van het verschil in tarieven tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.   Het spreekt voor zich dan de kosten die hiermee gepaard gaan, niet mogen vergeten worden (extra boekhouding, enz …). De tarieven in de personenbelasting ...
  • U bent buiten de EU gevestigd… BTW [2020]U levert elektronisch geleverde diensten aan EU-consumenten? Kunt u uw btw-last verlagen? Ja, we hebben een manier gevonden ... Wat is de BTW regel? Een Japans bedrijf verkoopt online software die u met een simpele klik kunt downloaden. De consument is Duits zonder BTW-nummer. De Japanse verkoper moet Duitse btw over de verkoop toevoegen. Vreemd, ...